♫ slagwerk


Als je les hebt van mij hebt gehad ken je het klokkenspel waarschijnlijk al. Daarnaast heb je de xylofoon, die wat groter is en van hout. De Metallofoon is groot en van metaal. De marimba is een hele grote xylofoon, met net zoveel houten staven als er toetsen op een piano zijn. Deze bespeel je staand met twee of soms meerder kloppers tegelijk.


De Hang

Dit melodisch slaginstrument is de laatste jaren in opkomst. Kinderen hebben mij al gevraagd of je er les op kunt krijgen, maar ik heb eigenlijk geen idee. Het lijkt een oud Oosters instrument maar het is nog maar kortgeleden (in 2000) uitgevonden in Zwitserland. Het instrument kan met de handen bespeeld worden terwijl men het meestal tussen de benen of in de schoot plaatst.In het midden is er een basnoot (Ding) die omgeven wordt door zeven tot acht harmonische noten. Door verschillende hand- en vingertechnieken kan men hiermee een ritmische melodie spelen. Het instrument heeft een diameter van 53 cm, een hoogte van 24 cm en weegt nog geen vier kilo.
Percussie
Met een aantal van deze instrumenten heb je vast al eens kennis gemaakt: triangel, bekkens, woodblocks, claves, maracas (sambaballen), handtrom etc. Deze instrumenten worden gebruikt om in een orkest ritmische begeleiding aan een muziekstuk te geven, maar uiteraard worden er ook muziekstukken geschreven voor alleen percussie. Je kunt er over het algemeen geen melodie op spelen.(wordt vervolgd)